DPF CLEAN

AKCIA -60% bezkonkurenčná cena

Profesionálne čistenie DPF – FAP filtrov a katalyzátorov s účinnosťou až 99 % a zárukou 2 roky, žiadne invazívne zákroky, žiadna chémia, naša technológia simuluje regeneráciu filtra aká prebieha pri prevádzke vozidla avšak až kým DPF filter nieje úplne čistý.

Cenník

AKCIA -60% do konca Novembra 2019

Vyčistenie DPF filtra

osobné/SUV vozidlo

Vyčistenie FAP filtra

osobné/SUV vozidlo

130 EUR S DPH

Vyčistenie katalyzátora

130 EUR S DPH
155 EUR s DPH

Vyčistenie DPF filtra

Iveco Daily, Fiat Ducato, Citroen Jumper…

Vyčistenie FAP filtra

spojeného s katalyzátorom (rozoberateľný)

240 EUR S DPH

Vyčistenie filtrov

nákladných vozidiel, traktorov, autobusov…

od 440 EUR S DPH
  • Cena za montáž a demontáž filtra sa odvíja od typu automobilu a od toho sa odvíjajúcej náročnosti úkonu.
Čo je DPF?

Filter pevných častíc (z anglického Diesel Particulate Filter, resp. francúzskeho FAP – filtre aparticule) je veľmi potrebná a užitočná súčasť moderných vozidiel s naftovým motorom. Cieľom filtra je zabrániť rozptyľovaniu prachových častíc v mestách a zaistiť lepší – čistejší vzduch pre všetkých. DPF filter je v podstate keramická vložka vo výfuku s prepracovaným systémom kanálikov, ktoré dokážu zachytiť pevné častice vo vnútri filtru a ďalej vypustiť len čistý vzduch. Aj napriek všetkým pozitívnym funkciám DPF / FAP filtra má medzi verejnosťou zlé meno – že je to nepotrebná súčiastka, ktorá len ťahá z ľudí peniaze. V skutočnosti to ale nieje pravda.

Podmienky

  • V prípade, že nie je možné vyčistenie filtra/katalyzátora( poškodený filter, zničená alebo rozpadnutá keramika) a to napriek tomu, že naša firma vykonala všetky príslušné úkony potrebné na vyčistenie, budeme účtovať zákazníkovi 50,- EUR s DPH
  • Pre všetky činnosti platia vždy ceny platné v deň podpisu preberacieho protokolu
  • Platby sú vykonávané poukázaním na účet dodávateľa alebo v hotovosti
  • Zákazník berie na vedomie a akceptuje, že je povinný uhradiť faktúru na účet dodávateľa uvedený na faktúre a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia ak nieje dohodnuté inak.
  • Prílohou faktúry je dodávateľom vystavený protokol o prebratí filtra/katalyzátora dodávateľom, ako aj protokol o stave filtra/katalyzátora obsahujúci hodnoty namerané pred vyčistením a po vyčistení.
  • V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má dodávateľ nárok účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň oneskorenia platby.
  • Naša spoločnosť poskytuje na služby čistenia filtrov záruku 2 roky alebo 100 000 km a to iba pri všetkých plne funkčných komponentov vozidla (všetky snímače udávajú správne hodnoty dané výrobcom, z turbo kompresora nepreniká olej do sania a pod., vstrekovacie trysky dávajú správne dávky paliva a pod.,v automobile nebol upravovaný software riadiacej jednotky motora na zvýšenie výkonu, vypnutie egr ventilu alebo samotného dpf/fap filtra).
  • V prípade reklamácie je potrebné filter doručiť k posúdeniu oprávnenosti reklamácie, spolu s potvrdením o odbornej montáži filtra a kontrole predpísaných súčastí spolu s výpisom z diagnostiky automobilu z autorizovaného servisu, inak reklamácia nebude uznaná. Pri každej montáži filtra je nutné dodržať pokyny našej firmy, nakoľko pri nedržaní pokynov hrozí opätovné zanesenie filtra.

Kontakt

Volať→0901 722 444

Email : info@dpfclean.sk

Otváracie hodiny: Pon - Pia od 8:00 - 16:00